UTDELADE STIPENDIER

UTDELADE STIPENDIER

 

Stoppdatum

Stipendiat

Kurs

Finansiär

 

31-1 -10

Susann Li

ESCCA

 BD

Reseberättelse

 

Göteborg

Valencia, Spanien

 Elektra-Box

 

31-1 -10

Astrid Lundberg

ESCCA

Biosite

Reseberättelse

 

Umeå

Valencia, Spanien

 

 

31-1 -10

Annika Hult

ISBT

Beckman Coulter

Reseberättelse

 

Lund

Berlin, Tyskland

 

 

15-12 -09

Elisabeth Ishizaki

SFFFs vårmöte

Elektra-Box

Reseberättelse

 

KI Stockholm

Göteborg

 

 

15-12 -09

Tatiana Khudur

SFFFs vårmöte

Elektra-Box

Reseberättelse

 

KI Stockholm

Göteborg

 

 

15-12 -09

Malin Holm

ESCCA

BD

Reseberättelse

 

Umeå

Valencia, Spanien

 

 

30-4 -09

Carina Andersson

Statistika

Beckman Coulter

Reseberättelse

 

Linköping

 

 

 

30-9 -08

Eva Johansson

ECC

BD

Reseberättelse

 

Malmö

Bremen, Tyskland

 

 

30-9 -08

Camilla Sreimer

ESCA

Beckman Coulter

Reseberättelse

 

Kristianstad

St Etienne, Frankrike

 

 

30-9 -08

Inger Nilssson

ESCA

Elektra-Box

Reseberättelse

 

Kristianstad

St Etienne, Frankrike

 

 

30-9 -07

Eva Bergstrand

ISLH

Beckman Coulter

Reseberättelse

 

Växjö

Miami, USA

 

 

30-9 -07

Ingrid Månsson

ISLH

Elektra-Box

Reseberättelse

 

Kristianstad

Miami, USA

 

 

30-9 -07

Camilla Sreimer

ESCCA

Beckman Coulter

Reseberättelse

 

Kristianstad

Antwerpen, Belgien

 

 

30-9 -07

Annika Hult

AABB

BD

Reseberättelse

 

Lund

Anaheim, Californien

 

 

30-9 -07

Katarina Junevik

ASH

Elektra-Box

Reseberättelse

 

Göteborg

Atalanta, USA

 

 


Comments