Styrelsen

Forum för styrelsen

 
Ordförande Bo Baldetorp, professor
Avdelningen Onkologi
Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund
LundsUniversitet
   
Sekreterare Casper Wahlund
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Institutet
   
Kassör Camilla Nilsson
Diagnostiskt centrum
Klinisk patologi, Kalmar

   
Suppleant Anette Nilsson Bowers
Klinisk Mikrobiologi, Jönköping
 
   
Suppleant Vakant

 


   
Revisor Ingvar Jacobsson
Klin Kem Lab
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

   
Revisor Roger Festin
Nordic BioSite AB


   
Valberedning
Anna Nopp
 
Andréa Tompa
PhD student, Laboratoriemedicin
Mikrobiologen, Region Jönköpings län
551 11 Jönköping
 
 
Joacim Nilsson
Nordic Biosite AB
joacim.nilsson@biosite.se 
 

   
Webmaster  Christina Arlinde
Klinisk Patologi/Cytologi, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset

Synpunkter/förslag till hemsidan:
svefff@gmail.com