Styrelsen har ordet

Verksamhetsberättelse för SFFF, år 2015.

Styrelsen har under det gångna haft regelbundna kontakter avseende olika föreningsangelägenheter.

Höstmöte inkl årsstämma avhölls i Jönköping, på City Hotel, den 14 - 15 sept. Ett välbesökt och mycket lyckat möte med fokus på flödescytometriska applikationer med klinisk anknytning. Något som vi alla medlemmar och FCM-utnyttjare tackar för. Ett stort tack till de lokala arrangörerna Lena, Susanne, Sofie och Anette för ett allt igenom lyckat möte.

Sammantaget blev höstmötet i Jönköping mycket lyckat. Väl arrangerat, bra program och industrin (Dako, BD Biosciences, Beckman Coulter, Bio Rad, Merck Millipore, Nordic BioSite AB, Miltenyl Biotec Norden AB, InstruNor AS, Sysmex Sverige och Sony Biotechnology) var representerad genom att många utställare var på plats och demonstrerade senaste nytt på instrument och reagensfronten. Samt att så många av föreningens medlemmar kom till Jönköping!

Årsmötesprotokollet med revisionsberättelse finns utlagt på vår hemsida.

Även detta år har styrelsen fått förfrågan från våra danska kollegor om ett gemensamt nordiskt användarmöte under 2016. Vilket vi har ställt oss positiva till, och således valt att SFFF inte inbjuder till traditionsenligt vårmöte med årsstämma 2016.

I skrivande stund är nu förutsättningarna ändrade. Det nordiska flödescytometrimötet kommer att avhållas i Köpenhamn 30 aug – 1sept, 2017. Huvudarrangör är DSFCM (danska sällskapet för flödescytometri) tillsammans med NFCF (Norsk flödescytometriförening) och SFFF. Vi alla hoppas på riktig bra uppslutning till detta möte. Preliminärt program föreligger som ser intressant ut.   

Delar av DNA FCM-gruppen har under 2015 haft provutskick sinsemellan för kartläggning av interlaboratoriereproducerbarheten avseende DNA-ploidi och S-fasbestämning i formalinfixerade/paraffininbäddade endometroida cancervävnadsprover. Både regionala och nationellt vårdprogram har uppdaterats. S-fasen är en stark prognostisk faktor och kan därför mycket väl göra entré i vårdprogrammen för corpuscancer. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack för det gångna året till alla medlemmar, till alla industrirepresentanter och till alla medlemmar med förtroendeuppdrag. 

Vi hoppas på ett givande FCM för SFFF år 2016!

Styrelsen för Svensk Förening för Flödescytometri.              

Lund den 14 oktober, 2016 

 

 


Comments