Camilla Streimer

Berättelse från 3rd European clinical cytometry course i

Antwerpen , Belgien, 4 – 5 september 2007 genom ESCCA.

Det fanns 4 delkurser att välja bland, Lymfom, bas leukemi, avancerad leukemi samt cytometri”

verktygslåda” som var uppdelad i flödescytometern samt datorbearbetning av rådata. Samtliga

kurser löpte parallellt så tyvärr kunde man bara delta i en av dem. Sammanlagt var det närmare

200 personer från hela världen som hade samlats i det gamla anrika Cultural Conference Center

Elzenveld.

Första dagen började med gemensam samling där vi hälsades välkomna och fick praktisk

information om de kommande dagarna. Därefter var det en gemensam föreläsning med Brent

Wood från Seattle, Wa USA som presenterade ett förslag på ”International consensus on flow

cytometri in blood malignancies”. Han tog upp vid vilka tillstånd man bör utföra

flödescytometrisk analys som del i utredningen, vid vilka tillstånd man bör göra uppföljning,

tekniska aspekter tex provmaterial, reagens, val av panel mm. De övriga föreläsningarna under

utbildningen hölls separat för de olika kurserna. Lymfomkursen, min kurs, fortsatte med en

föreläsning om immunfenotyp i normala och reaktiva lymfkörtlar. Det var R. Braylan

Gainesville, Fl USA som höll denna mycket intressanta föreläsning och även presenterade

patientfall. Dagen fortsatte med A Orfao från Salamanca Spanien som pratade om fenotypning

av plasmaceller för att särskilja MGUS från myelom och förutse eventuell progress av

sjukdomen. Provpreparering var nästa ämne för dagen och det var E. Stone från Nashville, TN

USA som presenterade tänkvärda och kvalitetshöjande rutiner. Hela eftermiddagen upptogs av

teori och patientfall gällande T och NK cells lymfom vilket leddes av MMC Lima från Porto i

Portugal. Vi hade gruppvis tillgång till en dator med det analysprogram man använder i sitt

dagliga arbete och kunde således själva analysera patientfallen innan vi sedan diskuterade dem i

grupp.

Dag två inleddes med föreläsning om B-cellslymfom med R. Braylan samt M Stetler-Stevenson

från Bethesda, MD USA, som under resterande tiden av dagen också höll i de många patientfall

och efterföljande diskussioner vi fick ta del av.

Tack SFF och Beckman Coulter för att jag i år fick möjlighet att delta i denna intensiva och

givande kurs samt dela erfarenheter med laboratoriepersonal från resten av världen.

Camilla Streimer

Kemiska Laboratoiet

Kristianstad

Comments