Val 2011


Nominering till poster i styrelsen 


Kassör
Suppleanter *2
Revisorer *2

Nomineringar ska skickas till:

Katarina.junevik@vregion.se
Sektionen för hematologisk laboratoriediagnostik/ Flödescytometri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg
tel 031-3427889Comments