Ansök om medlemsskap


 
 
 
Ansökan om medlemskap kan göras till valfri medlem i styrelsen.

 
Medlemsavgiften är 100:- per år och betalas till Svensk Förening för Flödescytometri
Bankgiro 812-3457
Swedbank
 


Ange ditt namn, verksamhetsanknytning och adress vid ansökan om medlemskap.

Det finns tre typer av medlemsskap

  • Aktivt medlemsskap. För den som arbetar med flödescytometri eller närliggande verksamhet
  • Stödmedlemsskap. För företag, myndigheter eller organisationer som vill stödja föreningens verksamhet
  • Passivt medlemsskap. För hedersledamoter och medlemmar över 65 år som inte vill betala årsavgift.
Kontakta styrelsen om du vill säga upp ditt medlemsskap.