Startsida‎ > ‎

Styrelsen har ordet 2012-07-15

Styrelsen har ordet,

 Bästa ”Flowers”,

 

Sommaren är ett faktum trots att det fina vädret inte än så länge har infriats överallt i Sverige. Tiden rusar iväg alltför snabbt och vi har således passerat halvåret.

Bakom oss minns vi med glädje Vårmötet i Umeå. Vi har alla Elisabeth att tacka för ett fint arrangerat vårmöte med intressanta föredragspresentationer, industrirepresentationer och intresserade deltagare. Ett trevligt och bra genomfört chairmanskap av Göran.Till detta ska ej heller förglömmas den utmärkta förtäringen som vi alla njöt av. Vädret var dessutom på topp.

 Föreningen avhöll sitt årsmöte i anslutning till Umeå-mötet. Protokollet från årsmötet i Umeå samt verksamhetsberättelsen för 2011 finns att läsa på föreningens hemsida. Vid årsmötet föreslogs att vårmötet 2014 förläggs till Stockholm, vilket alla ser fram mot med stor glädje.

 Nästa vårmöte, år 2013, blir i Lund. Planeringen är i full gång och det utlovas ett spännande vetenskapligt program. Vi som arrangerar Lunda-mötet hoppas på god uppslutning bland alla medlemmar men också intresserade utan affiliering till SFFF är välkomna.

 Både BDbiosciences och Beckman Coulter har genomfört sina respektive ”User’s Meeting” tidigare i år.

 Förfrågan har inkommit från våra kollegor i Finland om det vore möjligt för dem att deltaga i kommande vårmöten. Kanske det går att möjliggöra detta nästa gång  det blir aktuellt med vårmötet med våra grannländer Danmark och Norge?  Ett trevligt initiativ från Finland som vi ska beakta och planera för.

 

Styrelsen vill önska er alla en fortsatt skön sommar!

Comments