Startsida‎ > ‎

SFFF stipendium 2017

Reseberättelse från ESCCA-konferensen 2017

Genom Svensk Förening för Flödescytometris resestipendium fick jag möjlighet att i år kunna delta vid European Society of Clinical Cell Analysis, ESCCA, årliga konferens i Thessaloniki, Grekland. Vid ESCCA-konferensen finns deltagare inte bara från Europa utan även från hela världen representerade och vid konferensen presenteras det senaste inom klinisk flödescytometri av kända forskare och sakkunniga. När jag dagligen, som Biomedicinsk analytiker, jobbar inom klinisk verksamhet så är det viktigt att hålla sig uppdaterad om hur benmärgen skall analyseras, med vilka antikroppar och i vilka kombinationer, för att så effektivt som möjligt kunna identifiera eventuell sjukdom.

 

Då några av de mest kunskapskrävande analyserna är ALL-, AML- och MRD (Minimal Residual Disease) -analys så fokuserade jag vid val av föreläsningar, på att hämta in så mycket information som möjligt kring dessa områden.

 

Många föreläsare tryckte på vikten av att kunna förstå den normala utmognaden hos både normal och regenererande benmärg för att kunna identifiera alla avvikelser. Jag fick se exempel på lämpliga paneler och sätt att analysera på, gällande mjukvara, som kan bidra med nya sjukdomsspecifika markörer och djupare förståelse kring hur utmognaden sker i benmärg, för de olika poeserna, som i sin tur kan förbättra analyserna ytterligare. Det kom även upp att det finns en befintlig flödescytometrisk databas för hur benmärgsceller normalt mognar ut som man kunde ta del av via European Leukemia Net och detta kan var mycket användbart i utbildningssyfte både för nya och mer erfarna medarbetare.

 

Idag finns många antikroppsbehandlingar som är riktade mot cellens ytmarkörer och efter behandling kan cellerna vara svårare att detektera med hjälp av flödescytometri och under konferensen fick jag se hur man kan kring gå dessa problem och vad man skall vara uppmärksam på när man analyserar benmärg som genomgått vissa behandlingar. Detta är direkt applicerbart i vårt dagliga arbete.

 

Ett stort antal posters visades också och även här kunde man inhämta nya idéer kring ytmarkörer och kombinationer av antikroppar som kan var intressanta att inkorporera i diagnostiken för att bättre kunna subklassificera olika maligniteter.

 

Jag fick även träffa andra som jobbar inom samma område för att diskutera svårigheter och utbyta erfarenheter, vilket alltid är lärorikt och spännande och gör att man kan se på sitt eget sätt att arbeta med nya ögon.

 

Samtidigt som det var många nya och intressanta synvinklar, förslag och idéer som jag kunde ta med mig hem från ESCCA-konferensen, så kunde jag också konstatera att vi redan idag jobbar på ett bra och kvalitetssäkrat sätt på vårt laboratorium vilket kändes som en härlig kvalitetsstämpel.

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack för stipendiet som möjliggjorde mitt deltagande vid ESCCA:s årliga konferens, Tack!

 

 

Elin Arvidsson

 

Biomedicinska analytiker, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus.