Startsida‎ > ‎

Stipendium 2017 #2

Reseberättelse från aaBB Annual Meeting 2017 San Diego, USA 171007-10
Annika Hult, BMA och Ph.D.

American Association of Blood Banks (aaBB) årliga möte hölls i år i San Diego, USA. Programmet är omfattande, varierande och täcker ett flertal områden inom transfusionsmedicin, t.ex. givarrekrytering, blodkomponenter, serologi, genomisk typning av blodgrupper, stamcellsskördar och cellterapi. Föreläsningarna är uppdelade i olika ämneskategorier och på så sätt kan man följa sitt eget ”spår”. Ibland blir det dock krockar eftersom jag är intresserad av olika ämnen och vill gå på många spår. Det jag framför allt fokuserade på var blodgruppsgenomisk typning, serologi och cellterapi.

Till konferensen, som är den största inom ämnesområdet Transfusionsmedicin, skickas det varje år in mer än 800 abstrakt för antingen poster eller muntlig presentation. Mitt/vårt abstrakt ”Investigation into an ABO Discrepancy with an unexpected answer in the Lewis system” blev glädjande nog uttaget till “Top Abstract Poster”. Drygt 500 abstrakt blev uttagna till posters och av dessa så ställdes åtta ut som Top Posters i en separat utställning. Att hamna i denna lilla ”exklusiva” grupp kändes väldigt roligt! 

På konferenser som denna så försöker jag även gå på en del föreläsningar som ligger både i och i utkanten av mitt intresseområde. Ofta är det väldigt nyttigt och man får en mer komplett bild av ämnet transfusionsmedicin. En av de intressantaste sessionerna jag besökte var ”New Concepts in Innate Immunity: Implications for Transfusion Medicine and Cell Therapies”.

De inplanerade (relativt långa) lunchpausen utnyttjade jag framför allt till att titta på ”Abstract Poster Exhibition” och till att besöka utställningen där olika företag presenterade sina (både nya och gamla) produkter. Ofta hittar man någon ny idé som man kan ta med sig hem. Pauserna ger också utrymme till att träffa folk, diskutera och skaffa nya kontakter inom transfusionsmedicin/forskningsvärlden.

Sammantaget var det en mycket bra konferens som har gett mig ny kunskap och inspiration till både kliniskt arbete och forskning.

Vid pennan,

Annika Hult