Alla dokument

 

 

 

 

 

 

  Föreläsningar 2008      
  Trombocyternas funktion Tomas Lindahl Visa Hämta
  Biologisk variation av lymfocytpopulationer Karin Backteman   Visa Hämta
  Metoder för testning av cellförmedlad immunitet Bengt Andersson   Visa Hämta
  Cytokiner - översikt och flödescytometriska metoder  Jan Ernerudh   Visa Hämta
  Reglerande lymfocytpopulationer och inflammation vid hjärt-kärlsjukdom Lena Jonasson   Visa Hämta
  Graft-versus-leukemi effekter av NK-celler vid allogen stamcells-transplantation Karl-Johan Malmberg M.D., Ph.D.   Visa Hämta
  Kvalitet på trombocytkoncentrat med flödescytometri Nahreen Tynngård   Visa Hämta
  Regulatoriska T celler och immunreglering vid graviditet Jenny Mjösberg   Visa Hämta
  Tumörinfiltrerande lymfocyter - Flödescytometrisk teknik och prognostisk markör Birgitta Clinchy  Visa Hämta
         
  Föreläsningar 2007      
  CD34 analys; Hur-När-Varför?  Mona Hansson   Visa Hämta
  MRD-vid akut lymfatisk leukemi hos barn-jämförelse mellan flödescytometri och RQ-PCR  Ingrid Thörn   Visa Hämta
  ZAP-70 Expression in B-CLL Optimizing Analysis for Flow Cytometry  Meryl Forman   Visa Hämta
  Klinisk betydelse av flödescytometriska DNA-analyser I maligna tumörsjukdomar  Bo Baldertorp   Visa Hämta
  Erytrocyt Band 3-protein, vid misstanke om hereditär sfärocytos  Katarina Junevik   Visa Hämta
  Mätning av trombocytderiverade mikropartiklar  Fariborz Mobarrez  Visa Hämta
         
  Föreläsningar 2005      
  Characterisation of committed Natural Killer Cell precursors in adult murine Bone Marrow  Eleftheria E. Rosmaraki   Visa Hämta
  Expression of CD123 in Acute Lymphoblastic Leukemia M. Djokic, E. Bjorklund, E. Blennow, S. Söderhäll, and A. Porwit-MacDonald   Visa Hämta
  Från kossor till jordgubbar  Roger Festin   Visa Hämta
  Prognostic significance of flow cytometric detection of MRD in AML  Edward Laane   Visa Hämta
  Cell Sorting Cell Sorting Lasse Gisselson   Visa Hämta
  The use of monoclonal antibodies for treatment of hematological malignancies (Del 1 )  Anders Österborg  Visa Hämta
  The use of monoclonal antibodies for treatment of hematological malignancies ( Del 2 )  Anders Österborg  Visa Hämta
         
  Föreläsningar 2004      
  DNA flödescytometri – av värde i translationell forskning?  Bo Baldetorp   Visa Hämta
  MRD  Elisabet Björklund   Visa Hämta
  Lymfomdiagnostik med flödescytometri  Tor Olofsson  Visa Hämta
         
  Minnesanteckningar 2009      
  Mellanflödescytometrigruppen    Visa Hämta
  Norra flödescytometrigruppen   Visa Hämta
         
  Minnesanteckningar 2008      
  Norra flödescytometrigruppen   Visa Hämta
         
  Minnesanteckningar 2007      
   Norra flödescytometrigruppen   Visa Hämta
  Södra flödescytometrigruppen   Visa Hämta
         
  Protokoll 2009      
  Styrelsemöte   Visa Hämta

 

Comments