INFORMATION 

        Nästa årsmöte arrangeras i Jönköping
        Hösten 2015 (14-15/9 )
        Mer info senare
    
  
        Protokoll från vårmötet 2014
        

        Besök gärna 

            Norsk Flowcytometri Förening